www.flexamit.com | Making the cloud Transparent

Handtekeningen in de outlook client.

Volgen

In Outlook kunt u een of meer persoonlijke handtekeningen maken voor uw e-mailberichten.
Uw handtekening kan tekst, afbeeldingen, uw elektronische visitekaartje, een logo of zelfs een afbeelding van uw handgeschreven handtekening bevatten.
U kunt Outlook zo instellen dat handtekeningen automatisch worden toegevoegd aan alle uitgaande berichten of uw handtekening maken en toevoegen aan berichten per geval.

Een handtekening maken en toevoegen aan berichten

 1. Open een nieuw e-mailbericht.
 2. Selecteer in het menu bericht de optie handtekening handtekeningen.
  Afhankelijk van de grootte van het Outlook-venster en of u een nieuw e-mailbericht of een antwoord of doorsturen maakt, kunt u het menu bericht en de knop handtekening op twee verschillende locaties plaatsen.

  Selecteer in het menu bericht de optie handtekening.

  Selecteer handtekening met een antwoord of doorsturen in het leesvenster.

 3. Onder Selecteer de handtekening als u deze wilt bewerken kiest u Nieuw en typt u in het dialoogvenster nieuwe handtekening een naam voor de handtekening.

 4. Stel onder Handtekening bewerken de handtekening in.
  U kunt lettertypen, tekstkleuren en tekengrootten, en de uitlijning van tekst wijzigen.
  Als u een robuuste handtekening met opsommingstekens, tabellen of randen wilt maken, gebruikt u Word om de tekst op te maken en kopieert en plakt u de handtekening in het vak Handtekening bewerken.
  U kunt ook een van onze vooraf ontworpen sjablonen gebruiken voor uw handtekening.
  Download de sjablonen in Word, pas deze aan met uw persoonlijke gegevens en kopieer en plak deze vervolgens in het vak Handtekening bewerken . 

  Typ een nieuwe handtekening om in uw e-mail te gebruiken
  Notities: 
  • U kunt koppelingen en afbeeldingen aan uw e-mail handtekening toevoegen, het lettertype en de kleuren wijzigen en de tekst uitvullen via de mini opmaakbalk onder Handtekening bewerken.
  • U kunt ook pictogrammen en koppelingen voor sociale media toevoegen aan uw handtekening of een van onze vooraf ontworpen templates aanpassen.
   Zie een handtekening maken op basis van een sjabloon voor meer informatie.
  • Zie een logo of afbeelding toevoegen aan uw handtekening om afbeeldingen aan uw handtekening toe te voegen.
 5. Stel onder Standaardhandtekening kiezen de volgende opties in voor uw handtekening:

  Kies in de vervolgkeuzelijst e-mailaccount een e-mailaccount dat u aan de handtekening wilt koppelen. U kunt voor elk e-mailaccount een andere handtekening hebben.

  Als u wilt dat uw handtekening wordt toegevoegd aan alle nieuwe berichten, selecteert u een van uw handtekeningen in de vervolgkeuzelijst nieuwe berichten .
  Als u niet automatisch een handtekening wilt toevoegen aan nieuwe berichten, kiest u (geen).
  U kunt nu geen handtekening toevoegen aan berichten die u beantwoordt of doorstuurt.

  Als u wilt dat uw handtekening wordt weergegeven in berichten die u beantwoordt en doorstuurt, selecteert u een van uw handtekeningen in de vervolgkeuzelijst antwoorden en doorgestuurde berichten.
  Of u kunt de standaardoptie (geen) accepteren.

  Typ een nieuwe handtekening om in uw e-mail te gebruiken

 6. Kies OK om de nieuwe handtekening op te slaan en terug te keren naar uw bericht.
  De nieuwe handtekening wordt niet toegevoegd aan het bericht dat u in stap 1 hebt geopend, ook als u ervoor hebt gekozen om de handtekening toe te passen op alle nieuwe berichten.
  U moet de handtekening handmatig toevoegen aan dit ene bericht.
  Voor alle toekomstige berichten wordt de handtekening automatisch toegevoegd.
  Als u de handtekening handmatig wilt toevoegen, selecteert u in het menu bericht de optie handtekening en kiest u de handtekening die u zojuist hebt gemaakt.

Een logo of afbeelding toevoegen aan uw handtekening

Als u een bedrijfslogo of een afbeelding hebt die u aan uw handtekening wilt toevoegen, gebruikt u de volgende stappen.

 1. Open een nieuw e-mailbericht en selecteer vervolgens handtekening > handtekeningen.

 2. Kies in het vak Selecteer de handtekening die u wilt bewerken de handtekening waaraan u een logo of afbeelding wilt toevoegen.

 3. Selecteer het pictogram van de afbeelding Het pictogram voor het invoegen van een afbeelding vanaf uw apparaat , zoek het afbeeldingsbestand en selecteer Invoegen.

 4. Als u het formaat van de afbeelding wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en kiest u vervolgens afbeelding.
  Selecteer het tabblad grootte en kies de gewenste opties om het formaat van de afbeelding aan te passen. Als u de verhoudingen van de afbeelding wilt behouden, zorgt u ervoor dat het selectievakje hoogte-breedteverhouding vergrendelen is ingeschakeld.

 5. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK en selecteert u vervolgens OK om de wijzigingen in de handtekening op te slaan.

Een handtekening handmatig invoegen

Als u geen handtekening wilt invoegen voor alle nieuwe berichten of antwoorden en doorgestuurde berichten, kunt u een handtekening altijd nog handmatig toevoegen.

 1. Selecteer in het e-mailbericht op het tabblad bericht de optie handtekening.

 2. Kies uw handtekening in het flyout-menu dat wordt weergegeven.
  Als u meer dan één handtekening hebt, kunt u een van de handtekeningen selecteren die u hebt gemaakt.

Feedback over het maken van een Outlook-handtekening

Hebt u feedback over het maken of gebruiken van handtekeningen in Outlook?
We stellen uw feedback op prijs indien u problemen ondervindt bij het gebruik van deze handleiding.
We staan steeds voor u klaar op het nummer 03 500 10 10 of op support@flexamit.com
We werken deze documentatie regelmatig bij om zo veel mogelijk feedback te beantwoorden.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen