www.flexamit.com | Making the cloud Transparent

Een multifunctioneel apparaat of een toepassing instellen voor het verzenden van e-mail via Office 365

Volgen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u e-mail kunt verzenden vanaf apparaten en uit zakelijke toepassingen als alle postvakken zich bevinden in Office 365. Bijvoorbeeld:

  • U hebt een scanner en u wilt gescande documenten per e-mail naar uzelf of iemand anders sturen.

  • U hebt een LOB-toepassing (Line-Of-Business) voor het beheren van afspraken en u wilt klanten per e-mail een herinnering sturen voor een afspraak. 

Uw apparaat of toepassing rechtstreeks verifiëren bij een postvak in Office 365 en e-mail versturen via SMTP-clientverzending

Deze optie ondersteunt de meeste gebruiksscenario's en is ook het eenvoudigst in te stellen. Kies deze optie als u dit wilt doen:

  • E-mail verzenden met extern gehoste toepassingen, services of apparaten.

  • U wilt e-mail verzenden naar personen binnen en buiten de organisatie.

Maak een rechtstreekse verbinding met Office 365 via het eindpunt voor SMTP-clientverzending smtp.office365.com als u het apparaat of de toepassing wilt configureren.

Alle apparaten en toepassingen moeten kunnen worden geverifieerd bij Office 365. Dit kan via een eigen afzenderadres, maar het is ook mogelijk dat alle apparaten en toepassingen één adres gebruiken, zoals printer@contoso.com.

SMTP-clientverzending configureren

Voer de volgende instellingen rechtstreeks in op het apparaat of in de toepassing. Raadpleeg hiervoor de betreffende handleiding (het is mogelijk dat er andere benamingen worden gebruikt dan in dit artikel). Als uw scenario voldoet aan de vereisten voor SMTP-clientverzending, kunt u met de volgende instellingen e-mail verzenden vanaf apparaten of uit toepassingen.

Instelling voor apparaat of toepassing

Waarde

Server/Smart Host

smtp.office365.com

Poort

Poort 587 (aanbevolen) of poort 25

TLS/ StartTLS

Ingeschakeld

Gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord

Voer de aanmeldingsreferenties in van het gehoste postvak dat wordt gebruikt

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen