www.flexamit.com | Making the cloud Transparent

Tips voor het maken van sterke wachtwoorden en wachtwoordzinnen

Volgen

 

Als u wilt voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot bestanden, apps en andere bronnen op uw pc, kunt u wachtwoorden en wachtwoordzinnen gebruiken. Een wachtwoordzin is doorgaans langer dan een wachtwoord, biedt extra beveiliging en bestaat uit meerdere woorden. Het wachtwoord of de wachtwoordzin moet altijd sterk zijn, wat betekent dat het wachtwoord of de wachtwoordzin moeilijk te raden of te ontcijferen is. Het is een goed idee om sterke wachtwoorden te gebruiken voor alle gebruikersaccounts op uw pc.

Wat maakt een wachtwoord of wachtwoordzin sterk?

Een sterk wachtwoord: Een sterke wachtwoordzin:
Een sterk wachtwoord:
 • Is ten minste acht tekens lang.

 • Bevat niet uw gebruikersnaam, echte naam of bedrijfsnaam.

 • Is geen volledig woord.

 • Wijkt duidelijk af van eerdere wachtwoorden.

Een sterke wachtwoordzin:
 • Is 20 tot 30 tekens lang.

 • Is een reeks woorden die samen een zin vormen.

 • Bevat geen veelvoorkomende zinnen uit literatuur of muziek.

 • Bevat geen woorden die voorkomen in een woordenboek.

 • Bevat niet uw gebruikersnaam, echte naam of bedrijfsnaam.

 • Wijkt duidelijk af van eerdere wachtwoorden of wachtwoordzinnen.

Sterke wachtwoorden en wachtwoordzinnen bevatten tekens uit elk van de volgende vier categorieën:

Categorie Voorbeelden
Categorie

Hoofdletters

Voorbeelden

A, B, C

Categorie

Kleine letters

Voorbeelden

a, b, c

Categorie

Getallen

Voorbeelden

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Categorie

Symbolen op het toetsenbord (alle tekens op het toetsenbord die niet zijn gedefinieerd als letters of cijfers) en spaties

Voorbeelden

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Een wachtwoord of wachtwoordzin kan voldoen aan alle bovengenoemde criteria en nog steeds zwak zijn. De tekenreeks Hello2U! voldoet bijvoorbeeld aan alle bovengenoemde criteria voor een sterk wachtwoord, maar is nog steeds zwak omdat deze een volledig woord bevat. H3ll0 2 U! is een sterker alternatief, omdat een aantal van de letters in het volledige woord zijn vervangen door cijfers en omdat het woord tevens spaties bevat.

Sterke wachtwoorden maken en onthouden

Gebruik de volgende tips om uzelf te helpen bij het maken en onthouden van sterke wachtwoorden en wachtwoordzinnen:

 • Stel een acroniem samen op basis van een gemakkelijk te onthouden gegeven. Kies bijvoorbeeld een zin die voor u van betekenis is, bijvoorbeeld Mijn zoon is geboren op 12 december 2004. Met deze zin als richtlijn kunt u het wachtwoord samenstellen als Mzigo12-dec4.

 • Vervang letters of woorden door cijfers, symbolen en spelfouten in een gemakkelijk te onthouden zin. De zin Mijn zoon is geboren op 12 december 2004 kan bijvoorbeeld worden omgezet in Mi$oonz' vrjd8iz 12124, wat een goede wachtwoordzin zou zijn.

 • Relateer uw wachtwoord of wachtwoordzin aan uw favoriete hobby of sport. Bijvoorbeeld: Badminton is mijn sport kan worden omgezet in B@dm1nt()n=m'nsprt.

Als u denkt dat u wachtwoorden of wachtwoordzinnen moet opschrijven om ze te kunnen onthouden, neem dan contact op met uw contactpersoon bij FLEXAMIT zodat we samen kunnen kijken naar het implementeren van een password manager.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen